IFS certifikat verzija 6 - višji nivo

Pridobljen mednarodni certifikat "IFS Food Version 6 - Higher Level" odseva našo uspešnost in trajno usmeritev k docela profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja naše dejavnosti. Standard združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu, zraven tega pa še pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse, sledljivosti ter označevanja živil. Certifikat smo prejeli na višjem nivoju, kar pomeni, da smo dosegli več kot 95 odstotno uspešnost. Zagotavlja neprestan in strog nadzor vseh faz proizvodnih procesov, varnost in kakovost živil, ter potrjuje kvaliteto in perfekcijo podjetja v celoti.

Slastno ...