Vizija in poslanstvo

Naša vizija je postati fleksibilno in inovativno veliko podjetje s širokim portfeljem slaščičarskih izdelkov, ki prepoznavno ohranjajo izvorne vrednote družinske slaščičarske dejavnosti in ki tako po pestrosti kot kvaliteti zadovoljujejo okus in želje kupcev na vseh trgih, kjer so jim ponujeni v okviru trajnega sodelovanja z izbranimi partnerji iz trgovske panoge.

V podjetju želimo prodajo slaščic in drugih svežih pekovskih izdelkov razširiti na celoten evropski trg.

Tako na proizvodnem kot poslovnem področju svojih aktivnosti bo podjetje nadaljevalo s strateškim pristopom postopnega razvoja, ki bo nudilo možnosti za organsko rast vseh poslovnih aktivnosti in za njihovo vzdrževanje na visoki ravni kvalitete tudi dolgoročno.

Naš dolgoročni cilj je postati podjetje, ki nastopa kot:
• Pomemben inovator, proizvajalec novih proizvodov za ciljne trge.
• Pomemben generator izobraževanja s področja slaščičarstva in pekarstva v Sloveniji in po Evropi, predvsem za mlade generacije, ter popularizator poklica med slovensko in evropsko mladino.
• Ekstenziven zaposlovalec visoko usposobljenega strokovnega osebja v regiji in izven nje.

Podjetje v procesu poslovanja nenehno skrbi tudi za okolje. Del naložb namenja tudi v tem smislu, pa naj bodo to delovni pogoji za zaposlene, kot tudi ravnanje z odpadki in ostalimi vplivi emisij na okolje. Enako ravna tudi pri uporabi surovin in materialov za proizvodnjo svojih izdelkov in v nobenem primeru ne uporablja genetsko spremenjenih surovin oz. živil, izogiba pa se tudi uporabi kemičnih substanc ali konzervansov.

Samozadovoljstvo sodelavcev, varnost, zdravo delovno okolje, zanesljivost ter strokovnost so vrednote, ki utrjujejo podjetje in pripomorejo k uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev. Naše sodelovanje temelji na poštenosti in zaupanju, s spoštljivim odnosom do vseh partnerjev dokazujemo poslovno uspešnost.

Našo kreativnost in učinkovitost izražamo s sprotnim razvojem novih izdelkov, s skupnimi idejami in znanjem iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev.

Tradicija Prekmurja, gibanica.

Ko zadiši po Rogljičkovih krofih ...

Rogljičkova kremšnita.