Pravno obvestilo

PRVI ROGLJIČEK, proizvodnja peciva in tort d.o.o., v nadaljevanju "PRVI ROGLJIČEK d.o.o.", je lastnik tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) in, če ni navedeno drugače, vseh njegovih vsebin.

Z dostopom do tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) in njegovo uporabo potrjujete svoje soglasje s pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Upoštevajte, da lahko PRVI ROGLJIČEK d.o.o. kadarkoli po lastni presoji te pogoje spremeni. PRVI ROGLJIČEK d.o.o. vam zato priporoča redno preverjanje pogojev.

Če se izkaže, da je kateri od pogojev nezakonit, neveljaven ali ničen, to na noben način ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih pogojev.

Uporaba

Vsebina tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) se lahko uporablja izključno za osebno informiranje. To pomeni, da si lahko vsa gradiva, ki jih na tem mestu in vseh ogledalih mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) objavlja PRVI ROGLJIČEK d.o.o., ogledujete, jih kopirate, tiskate ali razdeljujete, pod pogojem, da pri tem ne gre za komercialno rabo vsebin in da v zvezi s temi gradivi navajate PRVI ROGLJIČEK d.o.o. kot lastnika in da ohranite vse navedbe avtorstva ter druge navedbe intelektualne lastnine v gradivih.

Vsebin tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) ni dovoljeno spreminjati, posredovati, reproducirati, objavljati, posredovati pod licenco, prenašati ali prodajati brez vnaprejšnjega pisnega soglasja PRVI ROGLJIČEK d.o.o.

Avtorske pravice in blagovne znamke

Vse blagovne znamke, storitvene znamke, imena znamk, logotipi, besedila, slike, programska oprema, HTML datoteke, avdio datoteke, video datoteke in vse druge datoteke na tem spletnem mestu in vseh ogledalih spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) so, če ni navedeno drugače, last PRVI ROGLJIČEK d.o.o. ali njenih podružnic in so zaščitene po zakonodaji o varstvu avtorskih pravic.

Uporaba imen blagovnih znamk, logotipov, besedili, slik in programske opreme je prepovedana, razen v obsegu, ki ga dovoljuje omenjena zakonodaja.

Nepooblaščeno uporabo ali posredovanje gradiv s tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) lahko civilno ali kazensko preganjamo po veljavni zakonodaji. PRVI ROGLJIČEK d.o.o. bo uveljavljala svoje pravice iz naslova intelektualne lastnine v polni meri.

Blagovna znamka "Rogljiček" in logotip "Rogljiček" sta last PRVI ROGLJIČEK d.o.o.
"Sladka skušnjava, vedno ta prava." je last PRVI ROGLJIČEK d.o.o.
"Vedno edinstveno. Okusno. Slastno. Nepozabno doživetje." je last PRVI ROGLJIČEK d.o.o.
Blagovni znamki "Tuš" in "Spoštujmo slovensko", ter logotipa "Tuš" in "Spoštujmo slovensko" so last ENGROTUŠ PODJETJE ZA TRGOVINO, D.D.
Video "Rogljiček gre v Tuš" je last ENGROTUŠ PODJETJE ZA TRGOVINO, D.D.

Politika informacij

Informacije na tem strežniku so podane "take, kot so", brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali posrednega, vključno med drugim s posrednimi jamstvi glede primernosti za prodajo, primernosti za določeno uporabo ali glede nekršitve.

PRVI ROGLJIČEK d.o.o. ne jamči za točnost in popolnost informacij na tem spletnem mestu in vseh ogledalih spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal).

PRVI ROGLJIČEK d.o.o. se ne zavezuje, da bo posodabljala informacije ali gradiva na tem spletnem mestu in vseh ogledalih spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal). Kadarkoli in brez opozorila lahko spreminja informacije in spremembe vključuje v nove izdaje tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal).

PRVI ROGLJIČEK d.o.o. pod nobenimi pogoji ne sprejema odškodninske odgovornosti za škodo, neposredno ali posredno, kazenske, posebne, posredne ali druge odgovornosti za škodo, ki bi bila lahko kakorkoli povezana z uporabo ali onemogočeno uporabo tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) ali njegovih vsebin, v skladu s pogodbo ali v nasprotju s pogodbo, v okviru objektivne ali kakršne koli druge odgovornosti, tudi če je na možnost take škode opozorjena.

Druga spletna mesta

To spletno mesto in vsa ogledala spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) lahko vsebuje povezave na spletna mesta tretjih oseb. Take povezave služijo samo priročnejši uporabi možnosti spleta in PRVI ROGLJIČEK d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, točnost informacij ali varovanje zasebnosti na spletnih mestih tretjih oseb.

Politika varovanja zasebnosti

PRVI ROGLJIČEK d.o.o. spoštuje zasebnost posameznikov in ne zbira nikakršnih osebnih podatkov in ne upravlja z njimi, razen če jih zadevni posamezniki PRVI ROGLJIČEK d.o.o. prostovoljno predložijo.

PRVI ROGLJIČEK d.o.o. ravna v skladu z nacionalno zakonodajo o varstvu zasebnosti, ki ureja uporabo in zbiranje podatkov. Vaše ime, elektronski naslov in poštni naslov lahko posredujemo tretjim osebam, če je to potrebno za odziv na vaše poizvedovanje. Drugače pa podatke uporabljamo izključno za poprodajne storitve in razvoj izdelkov.

Če ni zgoraj navedeno drugače, podatkov ne prodajamo ali posredujemo tretjim osebam.

Piškotki

Med vašim ogledom tega spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) ali kakega drugega povezanega spletnega mesta lahko na vaš računalnik shranimo nekaj podatkov v obliki "piškotka", ki nam omogoča prilagajanje naših spletnih storitev vašim interesom in željam. Piškotek ja datoteka, ki jo obiskano spletno mesto shrani na vaš računalnik. Piškotke uporabljajo spletna mesta za podporo dostopu obiskovalcev do različnih funkcij. S podatki v piškotku spremljamo navade obiskovalca pri ogledovanju spletnih mest. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebni mapi. Podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo.

Z nastavitvami svojega računalnika lahko nalaganje piškotkov onemogočite. V takem primeru pa vam ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja vseh funkcij spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal) na vašem računalniku. Postopki onemogočanja piškotkov se med spletnimi brskalniki razlikujejo. Navodila najdete pod zavihkom "Pomoč" ali podobnim v svojem brskalniku.

Omejitev odgovornosti pri e-poštnih sporočilih

Za vsa e-poštna sporočila domen rogljicek.eu, rogljicek.com, rogljicek.si, rogljiček.si, velja izjava o omejitvi odgovornosti:
To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali privilegirane informacije in so last PRVI ROGLJIČEK d.o.o. ter namenjene izključno naslovniku. V kolikor ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebina sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo nujno tudi stališča PRVI ROGLJIČEK d.o.o.

Kontakt

Če imate kaka dodatna vprašanja glede pogojev spletnega mesta in vseh ogledal spletnega mesta (klikni tukaj za prikaz ogledal), zlasti pa politike zasebnosti, se obrnite na nas (s klikom tukaj).